Poniższe zapisy stanowią informację dodatkową dla Klienta i wynikają z Regulaminu Sklepu. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności z Regulaminem, zapisy Regulaminu przeważają i są wiążące dla Klienta oraz Sklepu.


1.    Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment i koszty jego dostawy, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

 
a) przelewem tradycyjnym lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu o numerze
    50 1020 5558 1111 1286 6290 0013
b) przelewem za pośrednictwem platformy tpay;
c) kartą płatniczą lub kredytową
d) gotówką przy odbiorze osobistym towaru w sklepie stacjonarnym


2.   W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w punkcie 1 a), warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 5 dni od skierowania do Sklepu prawidłowego zamówienia towaru. Termin ten ulega skróceniu do 3 dni w okresie wyprzedaży, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej Sklepu. W razie braku ww. potwierdzenia dokonania płatności w odpowiednim terminie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.
W tytule przelewu koniecznie proszę podać: imię i nazwisko podane w zamówieniu oraz numer zamówienia. Jeśli informacje te nie będą podane, może to znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia lub je całkowicie uniemożliwić.


3.      Sklep w zależności od żądania Klienta wystawia faktury VAT lub paragon fiskalny. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury w wersji elektronicznej, poprzez uzupełnienie stosownego elementu formularza zamówienia. Faktury VAT i paragony fiskalne wysyłane są  wraz z zakupionym towarem.